add_filter( 'oss_woocommerce_delivery_threshold', function() { return 99680; } );

Allmänt

Denna webbsida (https://mc-traveler.com) ägs och drivs av FORTRAL AB. Dessa allmänna villkor avtalar din relation med mc-traveler.com (“Webbplats”). Tillgång till och användandet av denna webbsida, de produkter samt tjänster som tillhandahålls genom denna webbsida (samlat kallat “Tjänsten”) bestäms genom följande villkor (“Allmänna villkor”). Genom användandet av tjänsten godkänner du alla allmänna villkor, vilka kan komma att uppdateras utan föregående information. Du bör regelbundet besöka denna sida för att ta del av evtl. uppdateringar och förändringar av de allmänna villkor.

Tillgång till denna webbsida är tills vidare och vi förbehåller oss rätten till att utöka, minska eller dra in tjänsten utan föregående information. Vi kan inte hållas ansvariga för om denna webbsida av någon anledning tidvis eller periodvis skulle vara otillgänglig. Vi komma att begränsa tillgång till delar eller hela webbsidan.

Denna webbsida kan innehålla länkar till andra webbplatser (“Länkad webbplats”), vilka inte drivs av mc-traveler.com. mc-traveler.com har ingen kontroll över länkade webbplatser och tar inget ansvar för dessa eller någon förlust eller skada som kan komma att uppstå från ditt använda av dessa. Ditt användande av länkade webbplatser regleras av evtl. tillhandahållna villkor på dessa länkade webbplatser.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy som anger hur vi hanterar din information kan du hitta här. Genom användandet av denna webbplats godkänner du hantering av din information enligt integritetspolicyn samt att alla information du lämnar är korrekt.

Förbud

Du får inte missbruka webbplatsen. Du får inte: uppmuntra till eller begå en kriminell handling; överföra eller distribuera datavirus, trojan, mask, logisk bomb eller annat skadligt material; lämna eller sprida förtrolig, personlig information, stötande eller obscent material; Hacka eller göra intrång på webbplatsen eller tjänsten; förvanska information; kränka andra eller deras rättigheter; skicka oönskad eller oombedd reklam eller marknadsföringsmaterial, generellt omtalad som “spam”; eller försöka förändra eller påverka funktionalitet eller prestanda data inrättningar eller tillträde till genom denna webbplats. Överträdelse av denna punkt innebär en kriminell handling och vi kommer anmäla sådan överträdelse till tillämplig myndighet och avslöja din identitet för dem.

Vi kan inte hållas ansvariga for evtl. förlust eller skada genom riktad Denial-of-Service attack, virus eller annan teknisk skadlig kod eller material som kan ha kommit att infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annan utrustning genom ditt användande av denna webbplats eller genom din nedladdning av material från denna webbplats eller annan länkad webbplats.

Immaterialrätt, mjukvara och innehållI

Immaterialrätten för all mjukvara och innehåll (inkl. bilder) som tillhandahålls till dig genom denna webbplats kvarstår hos ägaren till upphovsrätten i enlighet med upphovsrättslagen. Innehållet på webbplatsen är endast avsedd för ditt personliga bruk och får sparas, skrivas ut och visas på skärm. Du får inte publicera, distribuera eller på något annat vis reproducera innehåll som tillhandahålls på denna webbplats eller använda sådant innehåll i förbindelse med kommersiellt syfte.

 

Friskrivningsklausul

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. mc-traveler.com ska under inga omständigheter ansvara för någon parts direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller följdskador som uppkommer genom användning av webbplatsen eller någon annan länkad webbplats, inklusive, utan begränsning, förlorad inkomst, verksamhetsstopp, förlust av programvara eller andra data i informationshanteringssystem eller på annan plats, även om vi uttryckligen har meddelats om risken för sådana skador.

mc-traveler.com ger inga garantier och/eller framställningar av något slag om webbplatser som du kan komma i kontakt med via den här webbplatsen. Dessa webbplatser presenteras endast i informationssyfte och innebär inte att mc-traveler.com stöder eller godtar något ansvar för innehållet eller användningen av dessa webbplatser. Dessutom ansvarar du för att vidta försiktighetsåtgärder och att se till att material som du använder är fritt från virus, maskar, trojaner och annan skadlig programvara.

Informationen på den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på webbplatsen kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande.

Information på webbplatsen kan innehålla referenser till produkter, tjänster m.m. från mc-traveler.com som inte har lanserats eller inte är tillgängliga i ditt land. Exaktheten i denna information kan inte garanteras, särskilt på grund av att informationen kan komma att ändras på grund av särskilda krav eller tillgänglighet och sådana referenser innebär inte att https://mc-traveler.com avser att lansera sådana produkter, tjänster etc. i ditt land. Kontakta den lokala återförsäljare för att få fullständig information om produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för dig och som kan beställas.

Allt material, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, grafik och diagram på mc-traveler.com webbplatser, kan innehålla tekniska fel eller skrivfel eller andra typer av fel eller avvikelser. https://mc-traveler.com frånsäger sig allt ansvar för sådana fel eller avvikelser.

Materialet och informationen på alla mc-traveler.com webbplatser tillhandahålls kostnadsfritt i allmänt informationssyfte. mc-traveler.com lämnar inga garantier av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till garantier om korrekthet, äganderätt, undvikande av intrång eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. (Du anses godta att inte hålla mc-traveler.com ansvarigt för konsekvenserna av eventuella handlingar som du utför utifrån information på mc-traveler.com webbplatser.)

Vidare frånsäger sig mc-traveler.com uttryckligen alla garantier om att informationen påmc-traveler.com webbplatser ska vara störningsfri och felfri samt alla garantier om att information, programvara eller annat material som är tillgängligt via mc-traveler.com webbplatser ska vara fri från datavirus eller andra skadliga komponenter.

(Obs!mc-traveler.com kan komma att ändra detta material när som helst utan föregående meddelande. mc-traveler.com ger ingen garanti om att uppdatera materialet.)

Länking till denna webbplats

Du får länka till vår webbplats under förutsättning att du gör det på sådant sätt som är rättvist, lagligt och inte skadar vårt anseende eller rykte, men du får inte skapa länkning på sådant sätt att det antyder någon form av samarbete, tillstånd eller godkännande från vår sida om inget sådant föreligger. Du får inte skapa länk från webbplats som inte ägs av dig. Denna webbplats får inte med hjälp av Frame visas på annan webbplats, ej heller får du skapa länk till annan del av denna webbplats än startsidan. Vi förbehåller oss rätten att återta rätten för länkning utan föregående meddelande.

Friskrivningsklausul rörande ägande av varumärken, bilder av individer och tredjeparts upphovsrätt

Förutom där speciellt angivet är personer (inkl. deras namn och bilder), tredjeparts varumärke och innehåll, tjänster och/eller platser förekommande på denna webbplats på inget vis kopplade till mc-traveler Online Store. Varumärken eller namn som förekommer på denna webbplats ägs av respektive varumärkes innehavare/ägare. Då det hänvisas till ett varumärke eller företag är detta enbart i syfte att beskriva eller identifiera varor och tjänster och är inte på något sätt ett påstående att varor eller tjänster stöttas eller på något vis är kopplade till mc-traveler.com.

Skadestånd

Du godkänner att hålla mc-traveler.com, deras anställda, ledning och ägare skadeståndsfria och ansvarsfria från alla tredjepart skadeståndskrav (inkl., men inte begränsad till, juridiska kostnader) uppkomna genom ditt användande av denna webbplats eller genom brott mot dessa allmänna villkor.

Ändringar

mc-traveler.com äger rätten att utan förvarning ändra, lägga till eller ta bort tjänster eller sidor på denna webbplats

Klagomål

Vi försöker i största möjliga mån reda ut klagomål när de uppkommer. Vänligen kontakta oss om du har några klagomål eller kommentarer.

Avsägelse

Om du bryter mot dessa allmänna villkor och vi inte vidtar åtgärd kvarstår våra rättigheter och rätt till avhjälpande i alla andra situationer där du bryter mot dessa allmänna villkor.

Hela avtalet och allmänna villkor

Ovanstående Allmänna Villkor utgör tillsammans med Köpvillkor hela avtalet mellan parterna och ersätter alla föregående och samtida avtal mellan dig och oss. Avsägelse i helhet eller delar av villkoren är endast giltiga i skriftlig form och signerade av ledningen för mc-traveler.com.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng